Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Πιστεύεις αληθινά;


Γνωρίσματα της αληθινής πίστεως στον Χριστό είναι τα ακόλουθα:
    α) Η αληθινή πίστη πληροφορεί μυστικώς αυτόν που πιστεύει για τον θείο χαρακτήρα της πίστεως του.
     β) Κατευθύνει τα διαβήματα του στον δρόμο της αληθείας, τον καθοδηγεί μυστικώς και τον διδάσκει να ποιεί το θέλημα του Θεού, «τον αγαθόν, και ευάρεστον και τέλειον».
     γ) Οδηγεί στην μακαριότητα και διδάσκει ότι μέσα στην αγάπη που αισθανόμαστε για τον Θεό και τον πλησίον, μπορούμε να βρούμε το πολυπόθητο αγαθό.
     δ) Γεμίζει τον πιστό με παντοτινή ελπίδα που δεν ελαττώνεται, είναι καθαρή από κάθε πάθος και έχει μέσα της την πληρότητα της ευτυχίας.
     ε) Γεμίζει την καρδιά του πιστού με θερμή αγάπη, που δεν φανερώνεται με λόγια, είναι ανέκφραστη, μυστική, έμπειρη, αγνή, αγία· αγάπη που ξεχειλίζει από την καρδιά, κατακλύζει και κατακυριεύει τα πάντα.
    στ) Γεμίζει την καρδιά του πιστού με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χρηστότητα, η αγαθωσύνη· αυτά είναι τα βραβεία που της δόθηκαν με τον αγιασμό της από το Πνεύμα το Άγιο.
     ζ) Η πίστη παρέχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει, με την επιφοίτησή του, τον νου του πιστού και δίνει σ’ αυτόν σοφία, σύνεση, θέληση αγαθή, γνώση, αλήθεια και τον άγιο φόβο του Θεού.
     η) Αναπλάθει τον άνθρωπο πού έχει διαφθαρεί από τις αμαρτίες και τον επαναφέρει στο πρώτο, αρχαίο κάλλος.
θ) Τον αγιάζει, τον ευωδιάζει και τον οδηγεί στην τελειότητα.
     ι) Ανοίγει διάπλατα τους οφθαλμούς της διανοίας του, για να βλέπει όσα δεν βλέπονται, αποκαλύπτοντάς του τα μυστήρια.
    ια) Του παρέχει ηθική δύναμη και ηθική ανδρεία στο να μην ολιγοψυχεί στα βάσανα της ζωής. Του δίνει άφθονη την ισχύ, το θάρρος, την καρτερία, την μεγαλοφροσύνη, την μεγαλοψυχία, την ελεημοσύνη και όλο το πλήθος των χριστιανικών αρετών.
   ιβ) Παρέχει την σωφροσύνη, την αγνότητα, την ακεραιότητα και το κάλλος της παρθενίας.
    ιγ) Ανυψώνει τον πιστό πάνω από τους φυσικούς νόμους και του δίνει την δύναμη να νικά την τάξη της φύσεως.
    ιδ) Η αληθινή πίστη στον Χριστό, καθίστα τον πιστό εικόνα του Θεού και τον εξομοιώνει με Αυτόν.

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου