Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Η πρόοδος η πνευματική είναι ανάλογη του μέτρου της πίστεως


«Η ανάσταση των νεκρών ψυχών γίνεται τώρα, η ανάσταση όμως των σωμάτων θα γίνει κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως. Όπως στον ουρανό τα άστρα που είναι στερεωμένα δεν είναι όλα ίσα μεταξύ τους, αλλά διαφέρει το ένα από το άλλο στη λαμπρότητα και στη μεγαλειότητα, έτσι και στα πνευματικά θέματα ανάλογα με το μέτρο της πίστεως υπάρχει διαφορετική πρόοδος κάτω από το φωτισμό του ιδίου Πνεύματος· ο ένας είναι πιο πλούσιος από τον άλλο. Και η Αγία Γραφή λέγει· «αυτός που μιλάει γλώσσες τις μιλάει με τη καθοδήγηση του Θεού». Αυτός είναι πνευματικός, «επειδή μιλάει στο Θεό, εκείνος όμως που διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως οικοδομεί όλο το πλήθος των πιστών»· αυτός δέχτηκε πλουσιότερη τη χάρη του Θεού. Διότι ο πρώτος «μόνο τον εαυτό του οικοδομεί», ενώ ο άλλος και τον εαυτό του και τον πλησίον. Αυτό μοιάζει σαν το σπυρί του σιταριού που σπέρνεται στη γη που από μια καρδιά βγάζει πολλά σπυριά. Κατά τον ίδιο τρόπο και τα στάχυα άλλα είναι μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα, όλα όμως μαζεύονται σ’ ένα αλώνι, σε μία αποθήκη· και ενώ διαφέρουν μεταξύ τους, ίδιο ψωμί φτιάχνεται απ’ όλα. Ή όπως ακριβώς μέσα σε μία πόλη υπάρχουν πλήθη ανθρώπων, και άλλοι απ’ αυτούς είναι παιδιά μικρά, άλλοι άνδρες ή έφηβοι, όλοι όμως πίνουν νερό από μια πηγή, τρέφονται από τον ίδιο άρτο, και αναπνέουν τον ίδιο αέρα· ή όπως υπάρχουν πολλά λυχνάρια και το ένα έχει δύο άκρα με οπές, το άλλο επτά, αλλά όπου υπάρχει περίσσευμα φωτός υπάρχει και διαφορετικό φως, έτσι ακριβώς όσοι βρίσκονται κάτω από πνευματική φωτιά και το φως, δεν μπορούν να βρίσκονται στο σκοτάδι, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Όπως επίσης κάποιος πατέρας που έχει δύο παιδιά και το ένα μικρό ενώ το άλλο έφηβος, και στέλνει σε διάφορες πόλεις και χώρες τον έφηβο για να κάνει τις δουλειές του, το μικρό παιδί όμως το κρατάει κοντά του, γιατί δεν μπορεί να κάνει ακόμα καμία εξωτερική δουλειά, όμως και τα δύο είναι παιδιά του γνήσια. Ας δοξάζουμε το Θεό. Αμήν».

(Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, Φ. ΕΠΕ 7, σελ. 529). 
http://exprotestant.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου