Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Μετά τον εκκλησιασμό.


Ἐμεῖς ἄς ἀναχωροῦμε ἀπό τή θεία Λειτουργία σάν λιοντάρια πού βγάζουν φωτιά, ἔχοντας γίνει φοβεροί ἀκόμα καί στό διάβολο. Γιατί τό ἅγιο αἷμα τοῦ Κυρίου πού κοινωνοῦμε, ποτίζει τήν ψυχή μας καί τῆς δίνει μεγάλη δύναμη. Ὅταν τό μεταλαβαίνουμε ἄξια, διώχνει τούς δαίμονες μακριά καί φέρνει κοντά μας τούς ἀγγέλους καί τόν Κύριο τῶν ἀγγέλων. Aὐτό τό αἷμα εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας, μ’ αὐτό λούζεται ἡ ψυχή, μ’ αὐτό στολίζεται. Aὐτό τό αἷμα κάνει τό νοῦ μας λαμπρότερο ἀπό τή φωτιά, αὐτό κάνει τήν ψυχή μας λαμπρότερη ἀπό τό χρυσάφι.
Προσελκύστε, λοιπόν, τούς ἀδελφούς μας στήν ἐκκλησία, προτρέψτε τούς πλανημένους, συμβουλέψτε τους ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά καί μέ ἔργα. Κι ἄν ἀκόμα τίποτα δέν πεῖς, ἀλλά βγεῖς ἀπό τήν ἱερή σύναξη, δείχνοντας στούς ἀπόντες –καί μέ τήν ἐμφάνιση καί μέ τό βλέμμα καί μέ τή φωνή καί μέ τό βάδισμα καί μ’ ὅλη σου τή σεμνότητα– τό κέρδος πού ἀποκόμισες ἀπό τό ναό, αὐτό εἶναι ἀρκετό γιά παραίνεση καί συμβουλή.

Γιατί ἔτσι πρέπει νά βγαίνουμε ἀπό τό ναό, σάν ἀπό ἱερά ἄδυτα, σάν νά κατεβαίνουμε ἀπό τούς ἴδιους τούς οὐρανούς. Δίδαξε ὅσους δέν ἐκκλησιάζονται ὅτι ἔψαλες μαζί μέ τά Σεραφείμ, ὅτι ἀνήκεις στήν οὐράνια πολιτεία, ὅτι συναντήθηκες μέ τό Xριστό καί μίλησες μαζί Tου.  
Ἄν ἔτσι ζοῦμε τή θεία Λειτουργία, δέν θά χρειαστεῖ νά ποῦμε τίποτα στούς ἀπόντες. Ἀλλά βλέποντας ἐκεῖνοι τή δική μας ὠφέλεια, θά νιώσουν τή δική τους ζημιά καί θά τρέξουν γρήγορα στήν ἐκκλησία, γιά ν’ ἀπολαύσουν τά ἴδια ἀγαθά, μέ τή χάρη καί φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Xριστοῦ, στόν ὁποῖο, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, αἰώνια ἀνήκει ἡ δόξα. Ἀμήν.

http://www.imverias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου