Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ«Tέκνον, ν πραΰτητι τ ργα σου διέξαγε, κα π νθρώπου δεκτο γαπηθήσ. σ μέγας ε, τοσούτ ταπεινο σεαυτόν, κα ναντι Κυρίου ερήσεις χάριν»

«Τέκνον μου, πράττε πάντοτε τα έργα σου με πραότητα και έτσι θα εκτιμηθείς και θα αγαπηθείς από κάθε καλό άνθρωπο. Όσον μέγας και ένδοξος είσαι, τόσον περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτόν σου και έτσι θα βρεις χάριν ενώπιον του Κυρίου».


Σοφ. Σειρ. γ΄ 17-18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου