Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Τα “παράδοξα” της χριστιανικής ζωής!Είπε γέρων: Ο χριστιανός, αδελφέ, χωρίς ταπείνωσιν δεν έχει νόημα…
Αλλ’ εγώ σας λέγω και κάτι πλέον: Ότι ο χριστιανός είναι όλος μυστήριον!
Πιστεύεις ότι είσαι ενάρετος; Είσαι φαύλος.
Κλαίεις ως αμαρτωλός; Είσαι πλησίον του Θεού. Συνάγεις αγαθά; Σκορπίζεις.
Σκορπίζεις επ’ αγαθώ; Πλουτίζεις.
Πιστεύεις ότι είσαι εξουθένημα; Είσαι μέγας.
Πιστεύεις ότι είσαι διάσημος; Είσαι άσημος.
Σιωπάς; Eίσαι εμβριθής.
Πολυλογείς; Είσαι κύμβαλον.
Πιστεύεις ότι είσαι σκότος; Τότε ευρίσκεσαι εν απλέτω φωτί!

imverias
https://www.askitikon.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου