Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

«Γι᾿ αὐτό, μοναχέ, μήν κοιμᾶσαι ἀπό ἀμέλεια τόν ὕπνο τοῦ θανάτου, ἀλλά... »


Ὁ μέγας κατά τήν πρακτική ἀρετή Δαβίδ λέει πρός τόν Κύριο: «Τό κράτος μου πρός σέ φυλάξω». 

Ὥστε τό νά φυλαχθεῖ μέσα μας τό «κράτος», δηλ. ἡ δύναμη τῆς καρδιακῆς καί νοερῆς ἡσυχίας, ἀπό τήν ὁποία γεννιοῦνται ὅλες οἱ ἀρετές, αὐτό ἐπέρχεται σ᾿ ἐμᾶς μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος ἔδωσε τίς ἐντολές καί διώχνει ἀπό μᾶς τήν σιχαμερή λήθη ὅταν συνεχῶς τόν καλοῦμε νά μᾶς βοηθήσει, καί ἡ ὁποία (λήθη) φθείρει ὑπερβολικά τήν καρδιακή ἡσυχία, ὅπως τό νερό σβήνει τή φωτιά.

Γι᾿ αὐτό, μοναχέ, μήν κοιμᾶσαι ἀπό ἀμέλεια τόν ὕπνο τοῦ θανάτου, ἀλλά μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ μαστίγωνε τούς ἐχθρούς· καί, ὅπως κάποιος σοφός ἔχει πεῖ, τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἄς ἑνωθεῖ μέ τήν πνοή σου καί τότε θά μάθεις τήν ὠφέλεια τῆς ἡσυχίας. 

Ἅγιος Ἡσύχιος
«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή...»
http://inpantanassis.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου