Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Περί νηστείας...


"Οὕτως ἡμᾶς νηστεύειν δεῖ, μὴ ἐν ἔχθρᾳ καὶ μάχῃ, μὴ ἐν φθόνῳ καὶ ἔριδι, μὴ ἐν κενοδοξίᾳ, καὶ δόλῳ κεκρυμμένῳ, ἀλλὰ καθὼς ὁ Χριστός, ἐν ταπεινοφροσύνῃ".
Ο σημερινός αυτός ύμνος από τον κανόνα του Τριωδίου μας λέγει πως πρέπει να νηστεύουμε για να είναι σωστή. Να νηστεύουμε όχι με έχθρα και μάχη, όχι με φθόνο και έριδες, όχι με κενοδοξία και δόλο αλλά όπως ο Χριστός με ταπεινοφροσύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου