Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Στήν ἐποχή μας οἱ γονείς ἔχουν πεισθεῖ, πώς προσφέρουν καλές ὑπηρεσίες στά παιδιά τους, ἀποκλείοντάς τα ἀπό τό ἐκκλησιαστικό γεγονός.  «Σημεῖον ἀντιλεγόμενον»…μιὰ Μάνα ὁδηγεῖ τὸ Παιδί της στὸ Ναό.
Στὴν ἐποχή μας οἱ γονεὶς ἔχουν πεισθεῖ,πὼς προσφέρουν καλὲς ὑπηρεσίες στὰ παιδιά τους,ἀποκλείοντάς τα ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός.
 Τὸ σκεπτικό τους ἡ ἐξασφάλιση τῆς ἐλευθερίας τοῦ παιδιοῦ:
«Νὰ μεγαλώσει κι ἂς πιστέψει σὲ ὅποια θρησκεία θέλει».
Ἔτσι στεροῦμε ἀπὸ τὰ παιδιά μας τὴν πίστη,δηλαδὴ τὴν ἰκανότητα νὰ ξεχωρίζουν τί πρέπει νὰ ἐμπιστεύονται καὶ τί ὄχι,ὡς πρόσωπα ἐλεύθερα.
   Κι ὅπως δὲν ἀφήνεις ἕνα παιδὶ χωρὶς μία «γλῶσσα», μὲ τὴ λογικὴ «ἄσε νὰ μεγαλώσει νὰ διαλέξει τὶ γλῶσσα θὰ μιλᾶ»,γιατὶ τότε θὰ τὸ κάνεις αὐτιστικό, ἀνίκανο νὰ ἐπικοινωνήσειμὲ τοὺς ἄλλους γύρω του,ἔτσι δὲν ἐπιτρέπειςνὰ μεγαλώσει ἕνα παιδὶ χωρὶς πίστη, γιατὶ τότε δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κοινωνήσει οὔτε μὲ τὸν οὐρανό, οὔτε μὲ τὴ γῆ· οὔτε μὲ τὸν Θεό,οὔτε μὲ τὸν συνάνθρωπο,οὔτε μὲ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό.

π. Μιλτιάδης Ζέρβας
https://proskynitis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου