Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Αντίδοτον ψυχικής και σωματικής υγείας και σωτηρίας δια τις ημέρες που έρχονται και θα έλθουν…Ετούτες τις έσχατες ημέρες όπου τα χνώτα του Αντιχρίστου μολύνουν γην και θάλασσαν και πάσαν πνοήν ζωής,ως δρόσον χάριτος αναψύχουσα, ως αύραν Προφήτου Ηλιού αναρριπίζει ο Θεός την ενέργειαν της νοεράς προσευχής εις τα στήθη, και την καρδίαν της Εκκλησίας•ως αντίδοτον ψυχικής και σωματικής υγείας και σωτηρίας δια τις ημέρες που έρχονται και θα έλθουν.
Το λοιπόν αδελφοί, “τον Χριστόν αεί αναπνέετε”! έλεγε ο έξαρχος των ασκητών Μέγας Αντώνιος•και ο Απόστολος των Εθνών συμβουλευτικά παρακαλεί και προστάζει όλους τους απανταχού Χριστιανούς όλων των καιρών• “αδιαλείπτως προσεύχεσθε”!

+ Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
https://www.askitikon.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου