Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣὉ Θεὸς τὶς πράξεις μας τὶς λογαριάζει σύμφωνα μὲ τὶς προθέσεις μας. Γιατὶ λέει ἡ Γραφή: «Νὰ σοῦ δώσει ὁ Κύριος κατὰ τὴν καρδιά σου» (Ψαλμ. 19, 5).

Αββάς Μάρκος ο Ασκητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου