Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΜΕ ΠΟΘΟ πολὺ καὶ λαχτάρα καὶ θέρμη πνευματικὴ πρέπει συνεχῶς νὰ παρακαλοῦμε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ ἔλθη καὶ νὰ σκηνώση μέσα μας, νὰ πληρώση τὴν ὕπαρξί μας, νὰ μᾶς ἀξιώση νὰ προφέρουμε τὸ «Κύριε ἐλέησον» μὲ βαθειὰ συναίσθησι καὶ συντριβή, νὰ μᾶς βοηθήση νὰ ἔχουμε δάκρυα μετανοίας καὶ νὰ στενάζουμε τελωνικῶς στὴν προσευχή μας.

Όσιος Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου