Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Τά λυπηρά γεγονότα στή ζωή μας εἶναι φάρμακα ψυχῆς


Τά λυπηρά γεγνότα, πού συμβαίνουν στήν ζωή μας, συμβαίνουν
γιά νά παιδαγωγηθοῦμε, 

ἤ γιά νά συγχωρηθοῦν παλιά ἁμαρτήματα, 

ἤ γιά νά διορθωθεῖ κάποια ἀμέλεια πού ὑπάρχει, 

ἤ γιά νά ἐμποδιστεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό μελλοντικά ἁμαρτήματα...

Ἀνάλογα μέ τήν αἰτία τῶν παθῶν, πού βρίσκεται στήν ψυχή μας, 
ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν χορηγεῖ τά φάρμακα μέ τίς παιδευτικές του τιμωρίες.

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής 
https://agiosioannisprodromos.blogspot.com/2018/05/blog-post_10.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου