Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Πρέπει να υποτάξουμε το δικό μας θέλημα στο θέλημα του Χριστού


Ο κάθε άνθρωπος έχει ως σκοπό
Μέσα στην ενότητα των μελών της Εκκλησίας
Να προσπαθήσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του
Ως μέλος του ιδίου σώματος του Χριστού
Και να ενεργεί προς την οικοδομήν του σώματος αυτού
Και όχι για το θεαθήναι ή να προκαλεί
Σκανδαλισμό των άλλων ανθρώπων.
Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να έχουμε
Και κάποια εφόδια ως χριστιανοί που είμαστε
Την υπομονή και το θάρρος
Που αντλούμε μέσα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής.
Δηλαδή αντλούμε δύναμη και υπομονή από την Αγία Γραφή
Για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στους πειρασμούς και στις δυσκολίες
Που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τα μέλη της Εκκλησίας.
Εκτός από την Αγία Γραφή την υπομονή μας την παρέχει και ο ίδιος ο Θεός:
Ο δε Θεός υπομονής και της παρακλήσεως δώη υμίν το αυτό φρονείν
Εν αλλήλοις κατά Χριστόν Ιησούν.
Για να υπάρχει η ενότητα μεταξύ των μελών της Εκκλησίας
Πρέπει να τηρούμε το θέλημα του Θεού.
Να υποτάξουμε το δικό μας θέλημα στο θέλημα του Χριστού.
Θέλημα δε του Τριαδικού Θεού είναι να μη διασπάται η ενότητα της Εκκλησίας.
Ει τις ουν παράκλησις εν Χριστώ ει τι παραμύθιον αγάπης
Ει τις κοινωνία πνεύματος ει τις σπλάγχνα και οικτιρμοί
Πληρώσατε μου την χαράν ίνα το αυτό φρονήτε την αυτήν αγάπην
Έχοντες σύμψυχοι το εν φρονούντες (Φιλ. 2: 1-2).

http://lllazaros.blogspot.co.at/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου