Τρίτη 18 Απριλίου 2023

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣἩ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κορύφωση τῆς Θείας Ἀγάπης, εἶναι ἡ ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος μας. Ἡ Ἀνάσταση ἔδειξε πόσο προσωρινή εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ κακοῦ καί πόσο μεγαλειώδης εἶναι ὁ θρίαμβος τοῦ καλοῦ. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ οἱ κουστωδίες τῶν ποικίλων τάφων διαλύονται.
Ὁ Χριστός, πού συκοφαντήθηκε ὡς πλάνος, εἶναι ἡ Ζωοποιός Ἀλήθεια. Αὐτός πού ξενοδοχήθηκε σέ τάφο μικρό εἶναι τῆς ἀφθαρσίας πηγή, ἐν ᾧ στερεούμεθα.
Ὁ Γολγοθάς ποτέ δέν εἶναι τό τέρμα, εἶναι τό προμήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό ἔχουμε ἀνάγκη, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, νά πιστεύσουμε ὅλοι μας σήμερα, πού ἡ Πατρίδα μας, μέ μύριες τόσες δυσκολίες, βαδίζει τό
Γολγοθά της. ∆έν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα γιά τούς ἀνθρώπους τῆς πίστεως. Ὅποιος στηρίζεται στό Θεό, ποτέ δέν διαψεύδεται καί δέν ἀπογοητεύεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου