Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΝά εὐλογήσει ὁ Θεός «ὁ συγκαταβᾶς ἠμίν διά φιλανθρωπίαν» τόν στέφανον τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του. Νά χαρίσει εὔκρατους καί ἐπωφελεῖς τους ἀνέμους. Νά δώσει βροχές εἰρηνικές στή γῆ γιά καρποφορία. Νά σταματήσει τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν καί νά καταστείλει τά φρυάγματα τῶν ἐθνῶν. Νά ἐπισυνάξει τούς ἐσκορπισμένους, νά παραμυθήσει τούς ὀλιγόψυχους, νά ἐπαναφέρει τούς πλανεμένους καί νά μᾶς ἀναδείξει ὅλους υἱούς φωτός καί ἡμέρας, χαρίζοντάς μας τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου