Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

«Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν» (Μνήμη του Αγ.Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου)  Όταν οι Έλληνες έφτασαν στην Παλαιστίνη αμέσως μετά τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, ζήτησαν από τον Φίλιππο:
« Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος, καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου».
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Χριστός σε κανένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής δεν λέει, με την ευκαιρία της συνάντησης του με κάποιους ανθρώπους, ότι ήλθε η ώρα για να δοξασθεί, παρά μόνο όταν ζητούν να τον γνωρίσουν οι Έλληνες.
«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει».
Δηλαδή ο Ιησούς σχολιάζοντας το αίτημα των Ελλήνων να Τον ιδούν, προέβλεψε όχι μόνο τη ευρύτατη διάδοση του κηρύγματός τους αλλά και την προϋπόθεση για τη σωτηρία τους.
  Ο ένας εκ των δυο Αποστόλων που παρουσίασε τους Προγόνους μας στον Κύριο, ο ένδοξος Απόστολος Ανδρέας, είναι επίσης ο ένας εκ των δυο μεγάλων Φωτιστών του Γένους μας και είναι εκείνος που έκανε τη σπουδαιότερη ανθρώπινη ανακάλυψη!
«Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»! Ό,τι πιο γλυκό, ό,τι πιο ουράνιο, ό,τι σημαντικότερο και αναγκαιότερο θα πρέπει να ανακαλύψει κάθε άνθρωπος που έρχεται σε τούτο το μάταιο κόσμο, αν θέλει να επιτύχει την αιώνια ζωή.
  Ο Άγιος Ανδρέας, ο οποίος και έλαβε την τιμητικότατη προσφώνηση, Πρωτόκλητος, συνδέθηκε άρρηκτα με το γένος μας, όχι μόνο γιατί τα βήματα του αγίασαν τα χώματα της πατρίδας μας, αλλά και γιατί είναι εκείνος που ο Χριστός τον κάλεσε πρώτο και ήταν ο πρώτος από τους Δώδεκα Αποστόλους που μαρτύρησε! Αξιωθήκαμε δε να ποτίσει με το αίμα του το χώμα της δικής μας γης, το χώμα της Ελλάδας μας και έγινε ο καλός σπόρος που καρποφόρησε την Ορθοδοξία στο Γένος μας, οδηγώντας το εκεί που η Θεία Πρόνοια από καταβολής κόσμου το είχε προορισμένο, να εργασθεί για τον Χριστιανισμό, για τον Ευαγγελισμό της Οικουμένης.
  Την αγία μνήμη του εορτάζουμε σήμερα όλοι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Πάτρας, οι οποίοι έχτισαν προς τιμήν του τον μεγαλύτερο Ιερό Ναό στην Ελλάδα, ένα περικαλλές στολίδι, ένα μικρό αντίδωρο στις πρεσβείες του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στο ευσεβές Γένος μας.
Χρόνια Πολλά και ευλογημένα ευχόμαστε στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ο Άγιος Ανδρέας να πρεσβεύει στον Κύριο για το φωτισμό όλων των ανθρώπων και να Τον ικετεύει για αυτό που αναφέρει το εμβληματικό του απολυτίκιο:”εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι” που τόσο έχει ανάγκη ο πλανήτης μας σήμερα.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος,
καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος,
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε,
εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι,
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

https://proskynitis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου