Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

Βαπτίσθηκε ο Κύριος…Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο για μας.
Και, λίγο πριν αρχίσει το άγιο έργο Του για την σωτηρία του κόσμου, επήγε και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη!
Για να πλυθεί;
Για να καθαριστεί;
Για να πάρει κάτι;
Όχι.
Γιατί, δεν είχε τίποτε να του δώσει ο Ιωάννης.
Και το ήξερε.
Και το διακήρυξε·
Εγώ έχω χρεία, να βαπτιστώ από Σένα.
Δεν βαπτίστηκε για τον εαυτό Του ο Κύριος.
Βαπτίστηκε για μας.
Κάτι να μας δείξει.
Κάτι να μας δώσει.
Κάτι να μας διδάξει.

https://www.askitikon.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου